Despre Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale

Programul de studiu de licenţă Electronică Aplicată este acreditat ARACIS şi funcţionează începând cu anul 2003 în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinta Calculatoarelor din Universitatea “Ştefan cel Mare” Suceava. Capacitatea de şcolarizare este de 50 de locuri. Din anul universitar 2014-2015 organizăm şi studii de masterat în acelaşi domeniu - Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale, în cadrul programului de studiu Reţele de Comunicaţii şi Calculatoare, cu o capacitate de şcolarizare acreditată de 50 de locuri. Începând cu anul universitar 2020-2021 a fost autorizat programul de studii de licenţă Reţele şi Software de Telecomunicaţii, cu o capacitate de şcolarizare autorizată de 50 de locuri.

Studenţii noştri beneficiază de cele mai bune condiţii de studiu, în săli curs şi în laboratoare proprii, dotate cu toate echipamentele necesare, majoritatea fiind de ultimă generaţie. Acestea acoperă o gamă largă de domenii, dintre care amintim: telecomunicaţii, compatibilitate electromagnetică, tehnologia informaţiei, optoelectronică, nanoelectronică, electronică de putere, acţionări, măsurări electrice, etc. Cadrele didactice care deservesc programul Electronică Aplicată sunt implicate în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, în colaborare cu universităţi de prestigiu din ţară şi din străinătate. Marea majoritate a studenţilor beneficiază de locuri fără taxă (finanţate de la buget), existând şi locuri cu taxă.Vrei să ai o meserie bine plătită? Vrei să studiezi într-o universitate aflată aproape de casă, unde să ai toate condiţiile de studiu şi de dezvoltare ca intelectual, în care să pui bazele unei cariere de success? Ca student la Electronică Aplicată vei putea să înveţi tot ceea ce este nevoie pentru a deveni un foarte bun specialist, apreciat la locul de muncă, apreciere care se traduce şi în venituri mai mari, comparativ cu alte meserii. Cadrele noastre didactice te vor ajuta să răzbaţi pe acest drum - care nu este întotdeauna uşor, îţi vor pune la dispoziţie o bază materială şi echipamente de excepţie şi, ceea ce este foarte important, te vor învăţa să înveţi. Te susţinem să participi la concursurile studenţeşti organizate de universităţi şi companii, în ţară şi în străinătate, te încurajăm şi ajutăm să faci practică în întreprinderi - adică să fii permanent conectat la viaţa reală, să cunoşti încă de pe băncile facultăţii cerinţele angajatorilor şi situaţiile în care te vei afla, ca inginer, după absolvire.

Ţinem legătura şi avem parteneriate încheiate cu angajatori de top la nivel naţional, companii multinaţionale, dar şi cu firme mai mici, care oferă locuri de muncă bine plătite. Absolvenţii îşi găsesc locuri de muncă în domeniu - unii studenţi lucrează chiar din timpul facultăţii, fie imediat după finalizarea studiilor de licenţă sau de masterat. Cei mai buni absolvenţi - care doresc să urmeze o carieră în cercetare, urmează un program de doctorat în domeniul Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale. Feedback-ul obţinut din partea angajatorilor este unul încurajator, pregătirea dobândită pe băncile facultăţii asigurând absolvenţilor o integrare rapidă la locul de muncă.

Vrei să vezi cum au reuşit în viaţă şi ce spun absolvenţii noştri? Poţi vedea aici câteva opinii.

12 Mai 2021Electronica este despre viitor

Piaţa forţei de muncă este într-o continuă mişcare, fenomen accentuat de criza economică pe care o străbate întreaga Europă. Cerinţele pentru posturi disponibile, la angajatori din România, a cunoscut o dinamică extrem de interesantă, accentul trecând spre absolvenţii specializărilor din domeniul IT/Telecom şi în general al ingineriei, în detrimentul absolvenţilor de specializări din domeniul economic/management. Această tendinţă urmăreşte schimbările produse pe piaţa forţei din muncă din Europa şi din SUA, unde specialiştii în inginerie - fie că este vorba despre IT/Telecom, mecanică, etc., sunt din ce în ce mai căutaţi.

Conform site-ului Bestjobs, la acest moment sunt disponibile peste 2000 de locuri de muncă pentru absolvenţi (Entry level / Fără experienţă). Dintre acestea, în domeniul IT/Telecom sunt 465 de posturi libere, per total în domeniul Ingineriei (inclusiv IT/Telecom) fiind aproape 650 de posturi libere, respectiv 32 % din numărul total.Un indicator important în alegerea viitoarei meserii îl reprezintă numărul de persoane care caută un alt job, indiferent dacă la acest moment au sau nu deja unul. Repartizarea după pregătirea de bază a celor care caută un loc de muncă ne indică un număr scăzut (doar 9 % din total) al celor cu pregătire în domeniul IT/Telecom.

Ce este important de reţinut, atât de către absolvenţi dar, în egală măsură, valabil şi pentru viitorii candidaţi, este că pentru multe dintre posturile disponibile în domeniul IT/Telecom constituie un avantaj cunoaşterea unei limbi străine. De obicei este solicitată limba engleză, dar cunoaşterea unei a doua limbi de circulaţie - germană sau franceză, contituie un avantaj major.

Un important jucător pe piaţa mondială de comunicaţii, prezent şi pe piaţa din România, are disponible un număr de 300 de posturi pentru proaspeţi absolvenţi de facultăţi din domeniul IT/Telecom.

20 Iulie 2013Ghidul Studentului FIESC

Descarcati ghidul in format electronic

Consultaţi ghidul nostru pentru a vă ajuta să obtineţi cele mai multe avantaje din experienţa de student al Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, în cadrul căreia funcţionează programul de studiu/specializarea Electronică Aplicată. Asiguraţi-vă că aţi citit ghidul nostru, pentru a fi la curent cu întreaga ofertă educaţională a USV.


Ghidul studentului FIESC (.pdf)

22 Noiembrie 2022Ştiri & Anunţuri

concursuri

Faza finala TIE 2024

Pe data de 26 Aprilie 2024 s-a desfăşurat faza finală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2024.

 
educatie

Creştere cifră de şcolarizare

Cifra de şscolariare pentru masteratele din domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale a crescut la 75...

 
educatie

Securitate Cibernetică

Începănd cu anul universitar 2022-2023 funcționează un nou program de masterat, cel de Securitate Cibernetică, în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale...

 
concursuri

Faza finala TIE 2020

Pe data de 20 Octombrie 2020 s-a desfăşurat faza finală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2020.

 
educatie

Reţele şi Software de Telecomunicaţii

Începând cu anul universitar 2020-2021, funcționează un nou program de studii de licență în domeniul Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale...

 
practica

Practica de vara OSRAM Continental 2020

OSRAM Continental pune la dispoziţie locuri de practică de vară în regim on-line...

 
admitere

Sesiune admitere Septembrie 2019

Pentru sesiunea de admitere din Septembrie 2019, sunt disponibile 20 de locuri fără taxă la Electronică Aplicată...

 
admitere

Cifra de scolarizare 2019-2020

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava nr. 25 / 08.05.2018, se aprobă următoarele cifre de şcolarizare...

 
concursuri

Faza finala TIE 2019

Pe data de 12 Aprilie 2019 s-a desfăşurat faza finală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2019.

 
admitere

Cifra de scolarizare 2018-2019

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava nr. 25 / 08.05.2018, se aprobă următoarele cifre de şcolarizare...

 
concursuri

Concursul ElectroMobility 2018

În perioada 11-12 Mai 2018 a avut loc ediţia numărul 12 a concursului studenţesc ElectroMobility, organizat de către Continental Automotive Iaşi ...

 
concursuri

Robotics Championship 2018

În perioada 14-15 Aprilie 2018, Universitatea din Oradea a organizat a 8-a ediţie a competiţiei studenţeşti internaţionale Robotics Championship 2018 ...

 
concursuri

Faza locala TIE 2018

Pe data de 31 Martie 2018 s-a desfăşurat faza locală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2018.

 
concursuri

RoboTEC 2018

În perioada 23-25 Martie 2018 s-a desfăşurat la Universitatea Politehnica Timişoara competiţia studenţească RoboTEC 2018..

 
admitere

Sesiune admitere Septembrie 2017

Pentru sesiunea de admitere din Septembrie 2017, sunt disponibile 22 de locuri fără taxă la Electronică Aplicată...

 
admitere

Cifra de scolarizare 2017-2018

Conform Hotărârii Senatului Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava nr. 59 / 27.04.2017, se aprobă următoarele cifre de şcolarizare...

 
concursuri

Faza finala TIE 2017

Pe data de 28 Aprilie 2017 s-a desfăşurat faza finală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2017.

 
admitere

Cifra de scolarizare 2016-2017

Conform Hotărârii Senatului Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava nr. 50 / 12.05.2016, se aprobă următoarele cifre de şcolarizare...

 
concursuri

Concursul electroMobility 2016

În perioada 13-14 Mai 2016 a avut loc ediţia numărul 10 a concursului studenţesc electroMobility, organizat de către Continental Automotive Iaşi ...

 
concursuri

Faza finala TIE 2016

Pe data de 22 Aprilie 2016 s-a desfăşurat faza finală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2016.

 
concursuri

Faza finala TIE 2015

Pe data de 24 Aprilie 2015 s-a desfăşurat faza finală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2015.

 
concursuri

Premii la concurs microcontrolere 2015

Pe data de 24 Aprilie 2015 s-a desfăşurat Concursul de Microcontrolere şi Aplicaţii "Mihail Konteschweller", organizat de Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Iaşi. Studenţii facultăţii au obţinut Premiile I şi II şi două premii speciale.

 
admitere

Locuri fara taxa Septembrie 2014

Pentru sesiunea de admitere din Septembrie 2014, la programul de studii Electronică Aplicată din domeniul de licenţă Inginerie electronică şi telecomunicaţii, sunt disponibile 12 locuri fără taxă şi 19 locuri cu taxă...

 
admitere

Cifra de scolarizare 2014-2015

Conform Hotărârii Senatului Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava nr. 54 / 29.05.2014, se aprobă următoarele cifre de şcolarizare...

 
concursuri

Premiul 2 la concurs microcontrolere 2014

Pe data de 16 Mai 2014 s-a desfăşurat Concursul de Microcontrolere şi Aplicaţii "Mihail Konteschweller", organizat de Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Iaşi. O echipă formată din 3 studenţi ai facultăţii a obţinut premiul 2.

 
concursuri

Faza finala TIE 2014

Pe data de 11 Aprilie 2014 s-a desfăşurat faza finală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2014.

 
educatie

Acreditare masterat electronica

A fost acreditat masteratul Reţele de Calculatoare şi Comunicaţii cu 50 de locuri. Locurile vor fi disponibile la admitere în sesiunea din Iulie 2014.

 
concursuri

Faza locala TIE 2014

Pe data de 25 Martie 2014 s-a desfăşurat faza locală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2014

 
admitere

Inmatriculari admitere Septembrie 2013

Pentru a dobândi calitatea de student, candidaţii declaraţi admişi trebuie să se înmatriculeze în perioada 13-20 septembrie 2013, interval orar 8-16, fără sâmbătă şi duminică.

 
admitere

Inscrieri admitere Septembrie 2013

Inscrierile pentru admitere au loc în perioada 5-12 iulie, Amfiteatrul Dragomir Hurmuzescu (ADH), corp D, etajul 2.

 
admitere

Locuri fara taxa pentru Septembrie 2013

Pentru sesiunea de admitere din luna Septembrie 2013 - organizată după cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, sunt disponibile 7 locuri fără taxă ...

 
admitere

Inmatriculari admitere Iulie 2013

Pentru a dobândi calitatea de student, candidaţii declaraţi admişi trebuie să se înmatriculeze în perioada 24-31 iulie 2013, interval orar 8-16, fără sâmbătă şi duminică.

 
admitere

Inscrieri admitere Iulie 2013

Inscrierile pentru admitere au loc în perioada 15-23 iulie, Amfiteatrul Dragomir Hurmuzescu (ADH), corp D, etajul 2.

 
admitere

Cifra de scolarizare 2013

Conform Hotărârii Senatului Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava nr. 78 / 28.06.2013, se aprobă următoarele cifre de şcolarizare...

 
info

Electronica aplicata pe locul 4 din 19

Programul de studiu Electronică Aplicată de la Universitarea Ştefan cel Mare Suceava s-a clasat pe locul 4 din 19 in ierarhia la nivel naţional.

 
info

Facilitati fiscale absolventi electronica

Absolvenţii specializării Electronică Aplicată beneficiază de facilităţi fiscale - scutirea de impozit pe venit, dacă sunt încadraţi pe un post prevăzut de Ordinul 748/2004.