CE VEI STUDIA


Planul de învăţământ al programelor de studiu Electronică Aplicată - Licenţă şi Reţele de Comunicaţii şi Calculatoare - Master, de la Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, este corelat cu planurile de învăţământ de la universităţile de top din ţară şi din străinătate. Conţinutul disciplinelor este racordat la noile tendinţe tehnologice din domeniu, oferind pentru început baza teoretică strict necesară înţelegerii fenomenelor care descriu funcţionarea dispozitivelor electronice, continuând cu disciplinele de specialitate şi încheindu-se cu discipline care oferă o pregătire teoretică şi practică pe domenii specializate. Pregătirea este continuată cu programul de master, în acelaşi domeniu de studii, acolo unde cunoştinţele teoretice şi abilităţile practice se împletesc într-un mod care asigură o integrare foarte rapidă la viitorul loc de muncă. Majoritatea abosolvenţilor noştri lucrează în firme de profil, pe posturi care sunt plătite peste salariul mediu pe economie.

Un loc special în pregătirea studenţilor o au activitatea practică, precum şi activitatea de pregătire a lucrării de diplomă şi, respectiv, de dizertaţie. Practica se desfăşoară atât în laboratoarele facultăţii precum şi la agenţi economici şi firme multinaţionale, în posturi legate de profilul studiat.

ELECTRONICA APLICATA - Studii de Licenţă

ANUL I

Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Fizică
Grafică asistată de calculator
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Componente şi circuite pasive
Matematici speciale
Metode numerice
Dispozitive electronice
Bazele electrotehnicii
Limba engleză
Educaţie fizică

ANUL II

Circuite electronice fundamentale
Semnale şi sisteme
Analiza şi sinteza circuitelor
Circuite integrate analogice
Circuite integrate digitale
Măsurări în electronică şi telecomunicaţii
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Limba engleză
Educaţie fizică
Practică

ANUL III

Maşini şi acţionări electrice
Sisteme de achiziţii de date
Tehnici CAD în realizarea modulelor electronice
Microunde
Transmisia şi codarea informaţiei
Sisteme de identificare
Arhitectura microprocesoarelor
Practică

ANUL IV

Reţele de calculatoare
Microprocesoare şi microcontrolere
Sisteme de intrare-ieşire
Prelucrarea digitală a semnalelor
Proiectare VLSI
Management şi marketing
Practică proiectare
Elaborare proiect de diplomă

DISCIPLINE OPTIONALE

Optoelectronică
Bazele electrotehnicii Tehnici de comunicare
Tehnica cunoaşterii
Sisteme de operare
Baze de date
Electronică de putere
Sisteme de comandă şi reglare a maşinilor electrice
Televiziune
Radiorecepţie
Tehnici avansate în conducerea acţionărilor electrice
Modelare, simulare şi identificare
Domotică
Electronică industrială
Compatibilitate electromagnetică
Electronică medicală
Sisteme de comunicaţii
Comunicaţii analogice şi numerice
Comunicaţii mobile
Telecomunicaţii
Sisteme cu microprocesor
Sisteme inteligente

DISCIPLINE FACULTATIVE

Limbă străină tehnică (franceză/germană)
Istoria culturii şi civilizaţiei
Complemente de matematică
Ecologie
Logică
Filozofie
Inventică şi design
Economia firmelor
Electronică pentru automobile
Drept economic
DPPD modulul 1
Marketing
Managementul proiectelorRETELE DE CALCULATOARE SI COMUNICATII - Studii de Masterat

ANUL I

Notiuni avansate de comunicatii si retele de calculatoare
Sisteme wireless si aplicatii
Managementul si analiza avansata a datelor
Compresia semnalelor audio si video digitale
Comunicatii mobile si prin satelit
Criptografia canalelor de comunicatii si aplicatii
Activitate practica-cercetare

ANUL II

Retele de senzori si ad-hoc
Programarea retelelor de calculatoare
Comunicatii VOIP si servicii multimedia de retea
Tehnici de redactare si comunicare a cercetarii tehnice
Comunicatii optice si sisteme WDM
Activitate practica-cercetare
Elaborare lucrare de dizertatie

DISCIPLINE OPTIONALE

Arhitecturi avansate de retele de calculatoare
Procesare paralela
Sisteme avansate de baze de date
Inginerie software avansata
Tehnologii WEB
Algoritmi avansati de calcul paralel

DISCIPLINE FACULTATIVE

Tehnici de comunicare si negociere
Limba engleza avansata 1
Limba germana 1
Limba engleza avansata 2
Limba germana 2
Modul DPPD

Ştiri & Anunţuri

admitere

Sesiune admitere Septembrie 2019

Pentru sesiunea de admitere din Septembrie 2019, sunt disponibile 20 de locuri fără taxă la Electronică Aplicată...

 
admitere

Cifra de scolarizare 2019-2020

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava nr. 25 / 08.05.2018, se aprobă următoarele cifre de şcolarizare...

 
concursuri

Faza finala TIE 2019

Pe data de 12 Aprilie 2019 s-a desfăşurat faza finală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2019.

 
admitere

Cifra de scolarizare 2018-2019

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava nr. 25 / 08.05.2018, se aprobă următoarele cifre de şcolarizare...

 
concursuri

Concursul ElectroMobility 2018

În perioada 11-12 Mai 2018 a avut loc ediţia numărul 12 a concursului studenţesc ElectroMobility, organizat de către Continental Automotive Iaşi ...

 
concursuri

Robotics Championship 2018

În perioada 14-15 Aprilie 2018, Universitatea din Oradea a organizat a 8-a ediţie a competiţiei studenţeşti internaţionale Robotics Championship 2018 ...

 
concursuri

Faza locala TIE 2018

Pe data de 31 Martie 2018 s-a desfăşurat faza locală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2018.

 
concursuri

RoboTEC 2018

În perioada 23-25 Martie 2018 s-a desfăşurat la Universitatea Politehnica Timişoara competiţia studenţească RoboTEC 2018..

 
admitere

Sesiune admitere Septembrie 2017

Pentru sesiunea de admitere din Septembrie 2017, sunt disponibile 22 de locuri fără taxă la Electronică Aplicată...

 
admitere

Cifra de scolarizare 2017-2018

Conform Hotărârii Senatului Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava nr. 59 / 27.04.2017, se aprobă următoarele cifre de şcolarizare...

 
concursuri

Faza finala TIE 2017

Pe data de 28 Aprilie 2017 s-a desfăşurat faza finală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2017.

 
admitere

Cifra de scolarizare 2016-2017

Conform Hotărârii Senatului Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava nr. 50 / 12.05.2016, se aprobă următoarele cifre de şcolarizare...

 
concursuri

Concursul electroMobility 2016

În perioada 13-14 Mai 2016 a avut loc ediţia numărul 10 a concursului studenţesc electroMobility, organizat de către Continental Automotive Iaşi ...

 
concursuri

Faza finala TIE 2016

Pe data de 22 Aprilie 2016 s-a desfăşurat faza finală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2016.

 
concursuri

Faza finala TIE 2015

Pe data de 24 Aprilie 2015 s-a desfăşurat faza finală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2015.

 
concursuri

Premii la concurs microcontrolere 2015

Pe data de 24 Aprilie 2015 s-a desfăşurat Concursul de Microcontrolere şi Aplicaţii "Mihail Konteschweller", organizat de Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Iaşi. Studenţii facultăţii au obţinut Premiile I şi II şi două premii speciale.

 
admitere

Locuri fara taxa Septembrie 2014

Pentru sesiunea de admitere din Septembrie 2014, la programul de studii Electronică Aplicată din domeniul de licenţă Inginerie electronică şi telecomunicaţii, sunt disponibile 12 locuri fără taxă şi 19 locuri cu taxă...

 
admitere

Cifra de scolarizare 2014-2015

Conform Hotărârii Senatului Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava nr. 54 / 29.05.2014, se aprobă următoarele cifre de şcolarizare...

 
concursuri

Premiul 2 la concurs microcontrolere 2014

Pe data de 16 Mai 2014 s-a desfăşurat Concursul de Microcontrolere şi Aplicaţii "Mihail Konteschweller", organizat de Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din Iaşi. O echipă formată din 3 studenţi ai facultăţii a obţinut premiul 2.

 
concursuri

Faza finala TIE 2014

Pe data de 11 Aprilie 2014 s-a desfăşurat faza finală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2014.

 
educatie

Acreditare masterat electronica

A fost acreditat masteratul Reţele de Calculatoare şi Comunicaţii cu 50 de locuri. Locurile vor fi disponibile la admitere în sesiunea din Iulie 2014.

 
concursuri

Faza locala TIE 2014

Pe data de 25 Martie 2014 s-a desfăşurat faza locală a concursului Tehnici de Interconectare în Electronică - TIE 2014

 
admitere

Inmatriculari admitere Septembrie 2013

Pentru a dobândi calitatea de student, candidaţii declaraţi admişi trebuie să se înmatriculeze în perioada 13-20 septembrie 2013, interval orar 8-16, fără sâmbătă şi duminică.

 
admitere

Inscrieri admitere Septembrie 2013

Inscrierile pentru admitere au loc în perioada 5-12 iulie, Amfiteatrul Dragomir Hurmuzescu (ADH), corp D, etajul 2.

 
admitere

Locuri fara taxa pentru Septembrie 2013

Pentru sesiunea de admitere din luna Septembrie 2013 - organizată după cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, sunt disponibile 7 locuri fără taxă ...

 
admitere

Inmatriculari admitere Iulie 2013

Pentru a dobândi calitatea de student, candidaţii declaraţi admişi trebuie să se înmatriculeze în perioada 24-31 iulie 2013, interval orar 8-16, fără sâmbătă şi duminică.

 
admitere

Inscrieri admitere Iulie 2013

Inscrierile pentru admitere au loc în perioada 15-23 iulie, Amfiteatrul Dragomir Hurmuzescu (ADH), corp D, etajul 2.

 
admitere

Cifra de scolarizare 2013

Conform Hotărârii Senatului Universităţii "Ştefan cel Mare" din Suceava nr. 78 / 28.06.2013, se aprobă următoarele cifre de şcolarizare...

 
info

Electronica aplicata pe locul 4 din 19

Programul de studiu Electronică Aplicată de la Universitarea Ştefan cel Mare Suceava s-a clasat pe locul 4 din 19 in ierarhia la nivel naţional.

 
info

Facilitati fiscale absolventi electronica

Absolvenţii specializării Electronică Aplicată beneficiază de facilităţi fiscale - scutirea de impozit pe venit, dacă sunt încadraţi pe un post prevăzut de Ordinul 748/2004.